Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

Meghírdetett állások könyvészete

 • Tematică examen medic de specialitate
 • Manager Spital
 • Șef serviciu Resurse Umane
 • Economist
  • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) contabilităţii nr. 82/1991**
  • ORDIN nr. 1.043 din 16 iulie 2010 (*actualizat*) privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public
  • ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
  • ORDIN nr. 3.512 din 27 noiembrie 2008 (*actualizat*) privind documentele financiar-contabile
  • ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
  • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 (*actualizată*) privind finanţele publice
  • ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 (*republicată*) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
  • Legea Nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale
 • Consilier Juridic
 • Agent contractari
  • Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice
   • Emitent: Parlamentul Romaniei
   • Publicat in: Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016
   • Data intrarii in vigoare: 26 mai 2016
  • Hotararea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
   • Emitent: Guvernul Romaniei
   • Publicat in Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016
   • Data intrarii in vigoare: 6 iunie 2016
  • Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
   • Emitent: Parlamentul Romaniei
   • Publicat in: Monitorul Oficial nr. 393 din 23 mai 2016
   • Data intrarii in vigoare: 26 mai 2016
 • Farmacist cu drept de libera practica
 • Asistent farmacie
 • CONSILIER DEBUTANT la SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE
 • Asistent medical generalist
 • Asistent medical generalist - U.P.U.-S.M.U.R.D.
 • Asistent medical generalist la Staţia de Sterilizare
  • Procedură de sterilizare şi control al fluxului de lucru
  • Legea drepturilor pacientului şi normele de aplicare
  • Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
  • ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, din 19 august 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008
 • Asistent social
   • Procedură de lucru asistent social U.P.U.
   • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare
   Cap. I, art.5; Cap. II secţiunea 4; Cap. IV secţiunea 4.
   • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
   republicată
   Cap.I; Cap. II secţiunea I; Cap. VI secţiunea 3.
   • Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificările şi
   completările ulterioare.
   • Legea drepturilor pacientului şi normele de aplicare
   • Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
   • ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, din 19 august 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice
   • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008
 • Asistent de laborator la Laborator Anatomie Patologică
  • Tematica pentru concurs, in vederea ocpării postului de asistent laborator În cadrul Laboratorului de Anatomie Patologică
   • Recoltarea prodului tisular
   • Fixarea şi fixatorii
   • Decalcificarea şi prelucrarea pieselor dure
   • Includera la parafină – etape de lucru, tehnică
   • Secţionarea blocurilor de parafină, prepararea lamelor cu secţiuni
   • Colorarea secţiunilor histologice, montarea.
   • Corloraţia hematoxilină-eozină
   • Coloraţii speciale: Van Gieson, PAS, Roşu Congo, Tricrom Masson, impregnaţia argentică.
   • Recoltarea frotiurilor citologice
   • Coloraţia Papanicolaou
   • Coloraţia May Grunwald Giemsa.
   • Necropsia anatomo-clinică
   • Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unitrăţile sanitare.
   • Legea securităţii în muncă
   • Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.
   • Legislaţie specifică activităţii de anatomie patologică.
  • Bibliografie
  • Proba practică:
   • Pregătirea materialelor şi probelor patologice în vederea punerii în lucru; identificarea produselor patolopgice în etapa preanalitică
   • Procesarea la parafină
   • Includerea la parafină
   • Secţionarea blocurilor şi întinderea secţiunilor pe lama
   • Corlorarea lamelor (intr-una din coloraţiile cuprinse in tematica de concurs
   • Montarea lamelor
   • Colorarea frotiurilor în coloraţia Papanicolaou.
   • Pregătirea instrumentarului pentru necropsia anatomo-clinică
 • Asistent medical de radiologie si imagistica medicala
 • Kinetoterapeut
 • Asistent medical specialitatea balneofizioterapie
  • Rădulescu Andrei - Electroterapie - Editura Medicală București 2002
  • Sbenghe Tudor - Kinetoterapie profilactică, terapeutică și de recuperare - Editura Medicală București - 1987
  • Ruxandra Ionescu - "Esențialul în Reumatologie" - Editura Medicală AMALTEIA - 2006
  • Delia Cinteza - Recuperare Medicală - Termoterapie - Editura LIBRA VOX - 2003
  • Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
  • ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008
 • Asistent medical de igienă
  • Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
  • ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, din 19 august 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008
 • Asistent medical de laborator
  • Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
  • ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008
  • Protocol pentru recoltarea probelor biologice
 • Asistent medical dietetica cu studii superioare
  • “Alimentația omului sănătos și bolnav” – Moța Maria, Editura Academiei Române
  • „Nutriția în bolile digestive”- Bațaga, Maria Simona Editura. University Press (UMF )
  • ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice
 • Infirmier
  • Supravegherea şi îngrijirea bolnavului
  • Legea drepturilor pacientului și normele de aplicare
  • Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
   • ART 1. d) Precauţiunile standard - măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale - anexa nr. 4.
   • PRECAUŢIUNILE STANDARD
   • Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale. Măsurile standard reprezintă măsurile minime de prevenire a infecţiei care se aplică tuturor pacienţilor îngrijiţi, indiferent de statutul de infecţiozitate suspectat sau confirmat al pacientului, în orice cadru unde este asigurată asistenţă medicală . Aceste proceduri sunt concepute atât pentru a proteja personalul sanitar, cât şi pentru a preveni răspândirea infecţiilor în rândul pacienţilor. Măsurile standard includ:
    1. igiena mâinilor, care este esenţială pentru a reduce riscul de răspândire a infecţiilor. Utilizarea antisepticelor alcoolice este metoda preferată în toate situaţiile clinice, cu excepţia cazurilor când mâinile sunt vizibil murdare (de exemplu, sânge,alte fluide biologice) sau după examinarea pacienţilor cu infecţie cu Clostridium difficile sau norovirus, situaţii în care trebuie utilizate apa şi săpunul;
    2. utilizarea echipamentului individual de protecţie (de exemplu: mănuşi, halate, protectoare faciale), în funcţie de expunerea anticipată. Igiena mâinilor este întotdeauna etapa finală după îndepărtarea şi aruncarea echipamentului;
    3. practici sigure de injectare, proceduri specifice pentru a preveni transmiterea bolilor infecţioase de la un pacient la altul sau între un pacient şi personalul medical în timpul preparării şi administrării medicamentelor de uz parenteral;
    4. manipularea în condiţii de siguranţă a echipamentelor medicale sau contactul cu suprafeţele potenţial contaminate din imediata apropiere a pacientului, proceduri specifice pentru prevenirea transmiterii bolilor infecţioase de la un pacient la altul sau între un pacient şi personalul medical în timpul manipulării echipamentelor medicale şi contactul cu obiectele sau suprafeţele din mediu;
    5. igiena respiratorie şi eticheta de tuse (tehnica de tuse şi strănut cu utilizarea de batiste de nas de unică folosinţă cu poziţionarea la minimum 1 metru faţă de celelalte persoane, urmată de igiena mâinilor), ca element al precauţiilor standard care se adresează în primul rând pacienţilor şi însoţitorilor acestora cu simptomatologie de posibilă infecţie respiratorie care se aplică oricărei persoane cu asemenea manifestări când intră în unitatea sanitară. Acest element al precauţiilor standard este aplicat pentru prevenirea promptă a infecţiilor respiratorii şi trebuie aplicată la intrarea în unitatea sanitară (zonele de recepţie şi de triaj ale pacienţilor).
  • ORDIN Nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia. DIN CAR SE EXCLUDE ANEXA 2 SI 4

  • Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicaleă şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza Nationala privind deseurile rezultate din activitati medicale INTRA DOAR DEFINITIILE DIN CAPITOLUL 2 SI MODUL DE AMBALARE CAPITOLUL 6
  • ORDIN nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unitățile medicale INTRA DOAR COLECTAREA SI AMBALAREA
 • Referent (achizitii publice)
 • Referent de specialitate achizitii publice
 • Referent de specialitate s.s.m
  • Legea nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor de tutun, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotararea nr 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ordin nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Ordin nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Hotararea nr. 281 din 17 iunie 1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Lege nr. 71 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Ordin nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta executate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si structurile subordinate, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Hotararea nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotarare nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotarare nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Referent studii medii
 • Bibliografie Referent (managementul deşeurilor)
 • INGINER (SPECIALIZARE MEDICALĂ SAU /ŞI MECATRONICĂ)
 • Cadru Tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor
  • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi completată cu Legea nr.170/2015;
  • O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu Legea nr15/2005;
  • O.M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea „Normelor generale de apărare împotriva incendiilor”;
  • O.M.A.I. nr.786/2005 privind modificarea şi completarea O.M.AI. nr.712/2005 pentru aprobarea „Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  • O.M.A.I. nr.166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţii aferente;
  • O.M.A.I. nr.146/2013 Dispoziţii generale privind apărarea împotriva incendiilor la unităţi sanitare
 • Bibliografie agent DDD
 • Pompier
 • Îngrijitor de curățenie
  • Regulament pentru îngrijitori curățenie
  • Legea drepturilor pacientului și normele de aplicare
  • Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
  • ART 1. d) Precauţiunile standard - măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale - anexa nr. 4.
  • PRECAUŢIUNILE STANDARD
   • Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale
   • Măsurile standard reprezintă măsurile minime de prevenire a infecţiei care se aplică tuturor pacienţilor îngrijiţi, indiferent de statutul de infecţiozitate suspectat sau confirmat al pacientului, în orice cadru unde este asigurată asistenţă medicală .
   • Aceste proceduri sunt concepute atât pentru a proteja personalul sanitar, cât şi pentru a preveni răspândirea infecţiilor în rândul pacienţilor.
   • Măsurile standard includ:
    1. igiena mâinilor, care este esenţială pentru a reduce riscul de răspândire a infecţiilor. Utilizarea antisepticelor alcoolice este metoda preferată în toate situaţiile clinice, cu excepţia cazurilor când mâinile sunt vizibil murdare (de exemplu, sânge, alte fluide biologice) sau după examinarea pacienţilor cu infecţie cu Clostridium difficile sau norovirus, situaţii în care trebuie utilizate apa şi săpunul;
    2. utilizarea echipamentului individual de protecţie (de exemplu: mănuşi, halate, protectoare faciale), în funcţie de expunerea anticipată. Igiena mâinilor este întotdeauna etapa finală după îndepărtarea şi aruncarea echipamentului;
    3. practici sigure de injectare, proceduri specifice pentru a preveni transmiterea bolilor infecţioase de la un pacient la altul sau între un pacient şi personalul medical în timpul preparării şi administrării medicamentelor de uz parenteral;
    4. manipularea în condiţii de siguranţă a echipamentelor medicale sau contactul cu suprafeţele potenţial contaminate din imediata apropiere a pacientului, proceduri specifice pentru prevenirea transmiterii bolilor infecţioase de la un pacient la altul sau între un pacient şi personalul medical în timpul manipulării echipamentelor medicale şi contactul cu obiectele sau suprafeţele din mediu;
    5. igiena respiratorie şi eticheta de tuse (tehnica de tuse şi strănut cu utilizarea de batiste de nas de unică folosinţă cu poziţionarea la minimum 1 metru faţă de celelalte persoane, urmată de igiena mâinilor), ca element al precauţiilor standard care se adresează în primul rând pacienţilor şi însoţitorilor acestora cu simptomatologie de posibilă infecţie respiratorie care se aplică oricărei persoane cu asemenea manifestări când intră în unitatea sanitară. Acest element al precauţiilor standard este aplicat pentru prevenirea promptă a infecţiilor respiratorii şi trebuie aplicată la intrarea în unitatea sanitară (zonele de recepţie şi de triaj ale pacienţilor).
  • ORDIN Nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia. DIN CAR SE EXCLUDE ANEXA 2 SI 4
  • Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicaleă şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza Nationala privind deseurile rezultate din activitati medicale INTRA DOAR DEFINITIILE DIN CAPITOLUL 2 SI MODUL DE AMBALARE CAPITOLUL 6
 • Moasă
  • Obstetrică și Ginecologie Vol. 1., Autor: Florin Stamatian, Ediția 2003, Editura Echinox, Cluj Napoca
  • Suport vital de bază I.
  • Suport vital de bază II.
  • Legea drepturilor pacientului și normele de aplicare
  • Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
  • ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, din 19 august 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice
  • Protocol pentru recoltarea probelor biologice
 • Registrator medical
 • Arhivar/Arhivist
  • Laurenţiu Mera - Îndreptar arhivistic-Ediţia a II –Cluj Napoca 2002
 • Casier
 • Spălătoreasă
 • Electrician de întreținere - Electromecanic
 • Tehnician Electronist
 • Tehnician Mecatronist
 • Tehnician aparatura medicala
 • Instalator tehnico-sanitar și gaze
 • Zugrav
  • Tematica de concurs şi bibliografia este disponibilă la Biroul de Resurse Umane din cadrul Spitalului
 • Brancardier
 • Șofer
  • Întrebări şi răspunsuri, Curs legislaţie Categoriile: A B. Editura Rădulescu, 2012
  • Întrebări şi răspunsuri, Curs legislaţie Categoriile: C D. Editura Rădulescu, 2012
 • Liftier
  • Prescripţia tehnică PTR 2-2010 (ISCIR), Ascensoare electrice, hidraulice de persoane, de personae şi mărfuri sau mărfuri cu comandă interioară.
   • Capitolul II,Utilizarea /exploatarea ascensoarelor: Secţiune a-2-a Supravegherea ascensoarelor .
   • Capitolul IV, Verificarea tehnică periodică: Secţiunea a-2-a, Condiţii privind verificarea tehnică periodiccă Art. 46
   • Capitolul XI, Obligaţii şi responsabilităţi: Secţiune a-4-a, Obligaţiile şi responasbilităţile personalului de deservire
  • Prescripţia tehnică PT CR8-2009 (ISCIR), Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/acceptarea personalului de deservire. (Prevederi generale şi Condiţiile privind formarea profesională a liftierilor)

 • Lăcătuș mecanic întreținere și reparații
 • Lucrător pentru salubrizare căi publice
 • Lucrător salubrizare spații verzi
 • Muncitor necalificat
 • Muncitor necalificat la colectarea deșeurilor
  • Ord MS 1226/2012 siOrd.M.S nr.1279/2012
  • Procedura de gestionare a deseurilor

  • Procedura de lucru medister

  • Procedura de monitorizare a procesului de tratare

 • Bibliografie muncitor calificat meseria bucătar
 • Muncitor necalificat, ajutor bucătar
 • Bibliografie muncitor calificat meseria Croitor
 • Strungar
 • Tâmplar manual
 • Zidar
 • Zugrav
 • Sudor
 • Fochist
 • Magaziner
  • Gestionarea bunurilor – Legislaţie şi comentarii Ediţia a III - revăzut, Editura LUMINA LEX 1999 - Redactor Gheorghe Țigăeru

 • Model Curriculum Vitae
Couldn't make connection 2.