Online előjegyzés Online eredmények

Betegbiztosítás

Amennyiben bővebb információra van szüksége az egészségügyi társadalombiztosítást illetően, kérjük látogassa meg a Kovászna Megyei Egészségbiztosítási Pénztár internetes oldalát a www.cascov.ro címen.

A jelen házirend előírási kiterjednek a kórház valamennyi fekvőbeteg-ellátó osztályára. Betartása minden korházi kezelés alatt álló betegre vonatkozik.

A beteg jogai

Betegség vagy baleset esetén, a páciensnek joga van a szakellátáshoz a betegség megjelenésének vagy a baleset bekövetkeztének pillanatától.
Ennek értelmében, a biztosított személy minden szintű egészségügyi ellátásban részesül:

  • egészségügyi alapellátásban a háziorvos részéről
  • szakorvos nyújtotta ellátásban a járóbetegrendelő keretében
  • fogászati ellátásban
  • sürgősségi orvosi szolgáltatásokban
  • rehabilitációs szakellátásban
  • terhesség előtti-, alatti- és közbeni ellátásban, otthoni szakápolásban

A biztosítottnak joga van ingyenes és ártámogatott gyógyszerekhez.

Ugyanakkor joguk van az egészségügyi anyagokhoz és orvosi eszközökhöz.

A biztosítottnak joga van megválasztani családorvosát. Bárki megváltoztathatja családorvosát, de nem korábban, mint 6 hónap, az utolsó változtatástól számítva.

A családorvos tanácsolta járóbetegrendelői vizsgálatokhoz, a biztosítottnak jogában áll megválasztani szakorvosát.

A biztosítottnak joga van teljeskörű  tájékoztatást kapni az egészségügyi biztosítási rendszerről.

A beteg kötelezettségei

A biztosított köteles betartani az általa választott orvos javaslatait.

A biztosítottnak szerepelnie kell egy családorvos nyilvántartásában. A családorvos megváltoztatásánál, a biztosított köteles értesíteni erről az orvost, aki helyett mást választ. A családorvos vagy fogorvos változtatása csak 6 hónappal az utolsó változtatás után történhet.

A egészségügyi ellátáshoz a biztosított köteles az egészségügyi társadalombiztosítási járulék befizetését igazoló dokumentumot felmutatni.

A törvény által meghatározott csoportok kivételével, a biztosítottak kötelesek havi bevételük 5,5%-át befizetni.

A havi hozzájárulás be nem fizetése, az egészségügyi társádálombiztosítás nyújtotta jogok elvesztését vonja maga után.

Couldn't make connection 2.