Online előjegyzés Online eredmények

Organigram

Membrii comitetului directoral:

  • András-Nagy Róbert - manager
  • Roșu Mátyás - director medical
  • Ec. Fülöp Árpád - director financiar contabil
  • Molnár Enikő - director de ingrijiri

PROGRAM DE AUDIENȚE

Organigrama Spitalului Județean de Urgențe "Dr. Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe

Centralizator privind structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 179/2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe 

Coplata

Procedură privind încasarea coplății

 

Couldn't make connection 2.