Bibliografie posturi vacante

 • Tematică examen medic de specialitate
 • Manager Spital
 • Șef serviciu Resurse Umane
 • Economist
  • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) contabilităţii nr. 82/1991**
  • ORDIN nr. 1.043 din 16 iulie 2010 (*actualizat*) privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public
  • ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
  • ORDIN nr. 3.512 din 27 noiembrie 2008 (*actualizat*) privind documentele financiar-contabile
  • ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
  • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 (*actualizată*) privind finanţele publice
  • ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 (*republicată*) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
  • Legea Nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale
 • Consilier Juridic
 • Agent contractari
  • Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice
   • Emitent: Parlamentul Romaniei
   • Publicat in: Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016
   • Data intrarii in vigoare: 26 mai 2016
  • Hotararea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
   • Emitent: Guvernul Romaniei
   • Publicat in Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016
   • Data intrarii in vigoare: 6 iunie 2016
  • Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
   • Emitent: Parlamentul Romaniei
   • Publicat in: Monitorul Oficial nr. 393 din 23 mai 2016
   • Data intrarii in vigoare: 26 mai 2016
 • Farmacist cu drept de libera practica
 • Asistent farmacie
 • Asistent medical generalist
 • Asistent medical generalist - U.P.U.-S.M.U.R.D.
 • Asistent medical generalist la Staţia de Sterilizare
  • Procedură de sterilizare şi control al fluxului de lucru
  • Legea drepturilor pacientului şi normele de aplicare
  • Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
  • Ordinul nr. 961 din 19 august 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 144 din 28 octombrie 2008
 • Asistent social
   • Procedură de lucru asistent social U.P.U.
   • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare
   Cap. I, art.5; Cap. II secţiunea 4; Cap. IV secţiunea 4.
   • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
   republicată
   Cap.I; Cap. II secţiunea I; Cap. VI secţiunea 3.
   • Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificările şi
   completările ulterioare.
   • Legea drepturilor pacientului şi normele de aplicare
   • Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
   • Ordinul nr. 961 din 19 august 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice
   • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 144 din 28 octombrie 2008
 • Asistent de laborator la Laborator Anatomie Patologică
  • Tematica pentru concurs, in vederea ocpării postului de asistent laborator În cadrul Laboratorului de Anatomie Patologică
   • Recoltarea prodului tisular
   • Fixarea şi fixatorii
   • Decalcificarea şi prelucrarea pieselor dure
   • Includera la parafină – etape de lucru, tehnică
   • Secţionarea blocurilor de parafină, prepararea lamelor cu secţiuni
   • Colorarea secţiunilor histologice, montarea.
   • Corloraţia hematoxilină-eozină
   • Coloraţii speciale: Van Gieson, PAS, Roşu Congo, Tricrom Masson, impregnaţia argentică.
   • Recoltarea frotiurilor citologice
   • Coloraţia Papanicolaou
   • Coloraţia May Grunwald Giemsa.
   • Necropsia anatomo-clinică
   • Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unitrăţile sanitare.
   • Legea securităţii în muncă
   • Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.
   • Legislaţie specifică activităţii de anatomie patologică.
  • Bibliografie
  • Proba practică:
   • Pregătirea materialelor şi probelor patologice în vederea punerii în lucru; identificarea produselor patolopgice în etapa preanalitică
   • Procesarea la parafină
   • Includerea la parafină
   • Secţionarea blocurilor şi întinderea secţiunilor pe lama
   • Corlorarea lamelor (intr-una din coloraţiile cuprinse in tematica de concurs
   • Montarea lamelor
   • Colorarea frotiurilor în coloraţia Papanicolaou.
   • Pregătirea instrumentarului pentru necropsia anatomo-clinică
 • Asistent medical de radiologie si imagistica medicala
 • Kinetoterapeut
 • Asistent medical specialitatea balneofizioterapie
  • Rădulescu Andrei - Electroterapie - Editura Medicală București 2002
  • Sbenghe Tudor - Kinetoterapie profilactică, terapeutică și de recuperare - Editura Medicală București - 1987
  • Ruxandra Ionescu - "Esențialul în Reumatologie" - Editura Medicală AMALTEIA - 2006
  • Delia Cinteza - Recuperare Medicală - Termoterapie - Editura LIBRA VOX - 2003
  • Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
  • Ordinul nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 144 din 28 octombrie 2008
 • Asistent medical de igienă
  • Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
  • Ordinul nr. 961 din 19 august 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 144 din 28 octombrie 2008
 • Asistent medical de laborator
 • Infirmier
  • Supravegherea şi îngrijirea bolnavului
  • Legea drepturilor pacientului și normele de aplicare
  • Ordinul 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și combatere  a infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare
   • ANEXA 1
    • I. Criteriile de definire a infecţiei nosocomiale
   • ANEXA 4
    • PRECAUŢIUNI UNIVERSALE
  • Ordinul nr. 961 din 19 august 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice

                  ·   CAP. 2 Curăţarea

                   ·  CAP. 3 Dezinfecţia

  • Ordinul 1126/2012 privind normele tehnice pentru gestionarea deșeurilor medicale
   • CAP. II Definiţii
   • ART. 7
    • Cap. V. Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere
    • Cap. VI. Ambalarea deşeurilor medicale
    • Cap. VII. Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale
 • Referent (achizitii publice)​​​
 • Referent de specialitate achizitii publice
 • Referent de specialitate s.s.m
  • ​Legea nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor de tutun, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotararea nr 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ordin nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Ordin nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Hotararea nr. 281 din 17 iunie 1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Lege nr. 71 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Ordin nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta executate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si structurile subordinate, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Hotararea nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotarare nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotarare nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Referent studii medii
 • Bibliografie Referent (managementul deşeurilor)
 • Cadru Tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor
  • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi completată cu Legea nr.170/2015;
  • O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu Legea nr15/2005;
  • O.M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea „Normelor generale de apărare împotriva incendiilor”;
  • O.M.A.I. nr.786/2005 privind modificarea şi completarea O.M.AI. nr.712/2005 pentru aprobarea „Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  • O.M.A.I. nr.166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţii aferente;
  • O.M.A.I. nr.146/2013 Dispoziţii generale privind apărarea împotriva incendiilor la unităţi sanitare
 • Pompier
 • Îngrijitor de curățenie
 • ANEXA 1
  • Criteriile de definire a infecției nosocomiale
 • ANEXA 4
  • Precauții universale
 • Ordinul nr. 961 din 19 august 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice

                 ·   CAP. 2 Curăţarea

                  ·  CAP. 3 Dezinfecţia

 • Ordinul 1126/2012 privind normele tehnice pentru gestionarea deșeurilor medicale
  • Cap. II. Definiții
  •  Art. 7
   • Cap. V. Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere
   • Cap. VI. Ambalarea deşeurilor medicale
   • Cap. VII. Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale
 • Moasă
 • Registrator medical
 • Arhivar/Arhivist
  • Laurenţiu Mera - Îndreptar arhivistic-Ediţia a II –Cluj Napoca 2002
 • Casier
 • Spălătoreasă
 • Electrician de întreținere - Electromecanic

 • Tehnician Electronist

 • Instalator tehnico-sanitar și gaze

 • Zugrav
  • Tematica de concurs şi bibliografia este disponibilă la Biroul de Resurse Umane din cadrul Spitalului
 • Brancardier
 • Șofer
  • Întrebări şi răspunsuri, Curs legislaţie Categoriile: A B. Editura Rădulescu, 2012
  • Întrebări şi răspunsuri, Curs legislaţie Categoriile: C D. Editura Rădulescu, 2012
 • Liftier
  • Prescripţia tehnică PTR 2-2010 (ISCIR), Ascensoare electrice, hidraulice de persoane, de personae şi mărfuri sau mărfuri cu comandă interioară.
   • Capitolul II,Utilizarea /exploatarea ascensoarelor: Secţiune a-2-a  Supravegherea ascensoarelor .
   • Capitolul IV, Verificarea tehnică periodică: Secţiunea a-2-a, Condiţii privind verificarea tehnică periodiccă Art. 46
   • Capitolul XI, Obligaţii şi responsabilităţi: Secţiune a-4-a, Obligaţiile şi responasbilităţile personalului de deservire
  • Prescripţia tehnică PT CR8-2009 (ISCIR), Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/acceptarea personalului de  deservire. (Prevederi generale şi Condiţiile privind formarea profesională a liftierilor) 

 • Lăcătuș mecanic întreținere și reparații

 • Lucrător pentru salubrizare căi publice

 • Lucrător salubrizare spații verzi

 • Muncitor necalificat
 • Muncitor necalificat la colectarea deșeurilor
  • Ord MS 1226/2012 siOrd.M.S nr.1279/2012
  • Procedura de gestionare a deseurilor

  • Procedura de lucru medister

  • Procedura de monitorizare a procesului de tratare

 • Bibliografie muncitor calificat meseria bucătar

 • Muncitor necalificat, ajutor bucătar

 • Bibliografie muncitor calificat meseria Croitor
 • Strungar
 • Tâmplar manual
 • Zidar
 • Zugrav
 •  Sudor 
 • Fochist
 • Magaziner
  • Gestionarea bunurilor – Legislaţie şi comentarii Ediţia a III - revăzut, Editura LUMINA LEX 1999 - Redactor Gheorghe Țigăeru

 • Model Curriculum Vitae
 •  
 • Couldn't make connection 2.