Carieră

Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Fogolyan Kristof" Sf. Gheorghe are în prezent 787 de angajaţi din care 106 medici, 329 asistenţi medicali şi 28 registratori medicali. Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante se efectuează prin concurs conform Hotărârii Guvernului României nr. 497 din 26 mai 2011.

Dosarul de concurs pentru posturile vacante va cuprinde următoarele acte:

  1. Act de identitate - original şi copie
  2. Formular de  inscriere
  3. Diplomele de Studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări - original şi copie
  4. Carte de Muncă şi  adeverinţă care atestă vechimea în muncă - original şi  copie
  5. Cazier Judiciar
  6. Adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare
  7. Recomandare de la ultimul loc de muncă sau fişa de evaluare
  8. Taxa de înscriere

Dosarul de concurs poate fi depus la Biroul Resurse Umane din cadrul Spitalului zilnic între orele 8:00 - 15:00 în termenul limită afişat în cadrul Spitalului pentru fiecare concurs în parte.

Persoanele care doresc să se alăture echipei Spitalului îşi pot depune CV-ul la Biroul Resurse Umane sau la Secretariatul Spitalului. CV-ul poate fi trimis şi prin e-mail la adresa secretariat@administrativ.spitfog.ro.

Couldn't make connection 2.