Programari online Rezultate analize online

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

Asigurarea medicală

Pentru mai multe detalii legate de calitatea de asigurat, vă rugăm vizitaţi pagina de internet a Casei de Asigurări de Sănătate Covasna. www.cascov.ro

În perioada internării pacienții sunt rugați să respecte regulile interne ale spitalului.

Drepturile asiguraţilor

În caz de boală sau de accident, asiguraţii au dreptul la îngrijire medicală din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului.

Astfel, asiguraţii pot beneficia de asistenţă medicală la toate nivelurile:

  • asistenţă medicală primară, din partea medicului de familie;
  • asistenţă medicală de specialitate, din partea medicilor specialişti din ambulatoriu;
  • asistenţă medicală stomatologică;
  • asistenţă medicală spitalicească;
  • servicii medicale de urgenţă;
  • servicii medicale de reabilitare;
  • asistenţă medicală pre-, intra- şi postnatală; îngrijiri medicale la domiciliu.

Asiguraţii au dreptul la medicamente gratuite şi compensate.

De asemenea, ei pot beneficia de materiale sanitare şi de dispozitive medicale.

Asiguraţii au dreptul să îşi aleagă medicul de familie. De asemenea, asiguraţii îşi pot schimba medicul de familie, însă numai după 6 luni de la ultima înscriere.

La recomandarea medicului de familie pentru consultaţii în ambulatoriul de specialitate, asiguratul are dreptul de a-şi alege medicul specialist.

Asiguraţii au dreptul de a fi informaţi cu privire la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Obligaţiile asiguraţilor

Asiguraţii au obligaţia de a respecta indicaţiile medicului căruia i se adresează.

Asiguraţii trebuie să fie înscrişi pe lista unui medic de familie. În condiţiile schimbării medicului de familie, asiguraţii trebuie să anunţe medicul de la care pleacă. Schimbarea medicului de familie sau stomatolog se poate face doar după 6 luni de la ultima înscriere.

Pentru a beneficia de asistenţă medicală, asiguraţii trebuie să prezinte documentele ce constituie dovada achitării contribuţiei la Fondul asigurărilor sociale de sănătate (FASS). Cu excepţia categoriilor prevăzute prin lege, asiguraţii au obligaţia de a plăti o cota lunară de 5,5% din veniturile proprii. Neplata contribuţiei lunare atrage, de la sine, anularea calităţii de asigurat.

Couldn't make connection 2.