Programari online Rezultate analize online

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

Protectia datelor

NOTĂ DE INFORMARE

privind protecţia datelor cu caracter personal

În cursul furnizării serviciilor medicale, Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe are acces la anumite date cu caracter personal aparţinând pacienţilor, aparţinătorilor şi medicilor ("dumneavoastră" sau "ale dumneavoastră").

Datele cu caracter personal sunt informaţiile care fie vă identifică, fie permit să fiţi identificat. Această notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal este redactată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind

Regulamentul general privind protecţia datelor și pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în scopul de a vă furniza informaţii cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate. Astfel, Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, în calitate de operator de date, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: în cazul pacienţilor: în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate; în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă şi de gestionare a serviciilor de sănătate.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf Sfântu Gheorghe poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate şi de monitorizare, control şi evaluare a activităţilor instituţiilor sanitare, de a lua măsuri pentru .mbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei şi în scopuri statistice.

Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la aparţinători (în cazul pacienţilor), iar furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea instituţiilor medicale, precum şi organizării şi furnizării serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sănătate sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului şi prelucrarea acestor date este permisă cu condiţia respectării secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate mai sus putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora din următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră şi persoane juridice care prelucrează date pe seama operatorului. Drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveţi drepturile de acces şi intervenţie asupra datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm.

De asemenea vă puteţi opune continuării de către noi a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condiţiile şi limitele legii. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum şi de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă puteţi adresa Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf Sfântu Gheorghe la adresa de e-mail secretariat@administrativ.spitfog.ro.

Couldn't make connection 2.