Programari online Rezultate analize online

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

Instituții partenere pe diverse programe

Instituții partenere pe diverse programe

Informații despre instituții partenere și programe în care Spitalul Județean de Urgență „dr. Fogolyán Kristóf” face parte

 1. Centrul de Diagnostic și Tratament Oncologic, Brașov – Programul național de Oncologie
 2. Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuţă, Cluj-Napoca – Programul național de  Oncologie
 3. Spitalul Clinic Județean de Urgențiă Brașov – Progarmul infarctul miocardic acut
 4. Institutul Inimii Târgu Mureș – Programul malformații cardiace
 5. Spitalul Clinic de Urgență, Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București – Program tratamentul bolnavilor arși
 6. Clinica de pediatrie II Cluj-Napoca – Program de boli rare
 7. Clinica de Hamatologie și Transplant Târgu Mureș – Program boli Hematologice
 8. Institutul de Pneumologie Marius Nasta, București – Program TBC Pneumologie
 9. Sitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Brașov  – Program pentru Ocrotirea Mamei si Copilului
 10. Clinica Obstetică nr.1 Târgu Mureș  - Program pentru Ocrotirea Mamei si Copilului
 11. Clinica de Nefrologie Cluj-Napoca – Program de Transplant Renal
 12. Clinica de Nefrologie București  – Program de Transplant Renal
 13. Clinica chirurgie cardiovasculara Târgu Mureș – Program de Transplant Cardiac
 14. Institutul Clinic Fundeni - Program de Transplant Cardiac

Informații privind instituțiile / organizațiile care presează servicii de îngrijire la domiciliu

 1. Asociaţia Caritas
  Filiala Sfântu Gheorghe
  Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 11, jud. Covasna
  Tel.: +40 267 31 54 57
   
 2. Fundaţia Creştină Diakonia
  Filiala Sfântu Gheorghe
  Sfântu Gheorghe, str. Fabricii nr. 41, jud.Covasna
  Tel.: +40 267 31 55 59
   
 3. Fundaţia Izabella
  Sfântu Gheorghe, str. Pescarilor nr. 32, ap. 3, jud.Covasna
  Tel.: +40 367 40 98 73

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice, autorizate şi evaluate în condiţiile legii pentru acordarea acestor tipuri de servicii, alţii decât medicii de familie şi spitalele, pe bază de recomandare de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi de către medicii de specialitate la externarea asiguraţilor din spitale, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu este de 5 zile calendaristice de la data emiterii acesteia.

Cererea şi recomandarea primită de către casa de asigurări de sănătate sunt analizate de către aceasta într-un interval de 24 de ore de la data depunerii şi este aprobată în limita sumei prevăzute pentru această destinaţie. La analiza cererilor şi recomandărilor primite, casa de asigurări de sănătate va lua în considerare şi gradul de dependenţă al asiguratului. Casa de asigurări de sănătate este obligată să transmită asiguratului prin adresă scrisă, expediată prin poştă sau direct asiguratului / aparţinătorului, răspunsul la cerere în termen de maximum 24 de ore de la data luării deciziei. Perioada de îngrijire se stabileşte de medicul care a făcut recomandarea,

Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu acordă servicii conform unui plan de îngrijiri, zilnic de luni până vineri.

Serviciile de îngrijire medicală la domiciliu acordate de către furnizori sunt:

 • măsurarea glicemiei
 • măsurarea tensiunii arteriale
 • administrarea injecţiilor
 • tratarea plăgilor, pansare
 • spălătura auriculară
 • fixarea sau schimbarea sondei vezicale
 • mobilizare, masaj, plimbare
 • sfaturi şi îndrumare medicală
Couldn't make connection 2.