Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR GRADULUI DE DEBUTANT pentru personalul contractual - Asistent medical debutant

PUBLICAŢIE

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR GRADULUI DE DEBUTANT

pentru personalul contractual - Asistent medical debutant

din cadrul Spitalului Județean de Urgență „dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe

(posturi prevăzute la poziția nr. 63, 173 și 233, 264, 384, 388, 618, în Statul de Funcții valabil  cu 01 aprilie 2018, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 35 din 2018)

 

SCOP:

-obţinerea unei funcţii contractuale la gradul profesional imediat superior gradului de debutant, de către salariatul propus pentru promovare de către şeful ierarhic

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • calitate de Salariat a Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe
 • îndeplinirea criteriilor de promovare şi a condiţiilor de vechime
 • minim 6 luni vechime în specialitate
 • propunere de promovare de către şeful ierarhic
 • să nu aibă în cazierul administrativ sancțiune disciplinară neradiată 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

 • Examenul va consta dintr-o probă scrisă (test grilă).
 • Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.
 • Rezultatele examenului se vor afișa în maximum 24 de ore de la încheierea acestuia.
 • Eventualele contestații se pot depune la secretariatul unității în termen de 24h de la afișarea rezultatului.
 • În termen de 48h, contestațiile vor fi analizate de comisia de soluționare a acestora, care va da o soluție ce se comunică în 24h de la analiza contestației respective.
 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, examenul se susţine în limba română.
 • În cazul în care candidații au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.   

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

( valabilă bibliografia publicată pentru post similar funcției deținută de către participant);

MODUL DE ORGANIZARE ÎN CONFORMITATE CU :

-Regulamentul intern privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe;

-Ordinul M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar;

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE: 

  - Cerere de înscriere

  - Referat de evaluare (formular tip AC-127)

 - Declarație de incompatibilitate (formular tip cod AC-93)

PERIOADA/LOCUL DE ÎNSCRIERE: 18 – 22 iunie 2018, zilnic între orele 9,00-12,00, la S.R.U.N.O.S.

 • Examenul va avea loc în data de 04 iulie 2018, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, locația SALA DE ȘEDINȚEcu începere de la orele 09,00.
 • Relaţii suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S - Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe
Lásd pdf:
Couldn't make connection 2.