Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

Anunt examen promovare salariati debutanti infirmieri

Publicat pe data de 6 Februarie

A N U N Ț În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul Județea de Urgență “dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, anunță examen de promovare organizat pentru trecerea în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară gradului/treptei de debutant, pentru:

Poziția în Statul de Funcții Funcția/Gradul profesional actual Nivel studii Secția/Compartimentul Gradul/treapta profesională imediat superioară gradului/treptei de debutant
272 Infirmier debutant G. Secția Neonatologie Infirmier
737 Infirmier debutant G. Secția Penumologie Infirmier
904 Infirmier debutant G. Compartiment Psihiatrie Pediatrică Infirmier
905 Infirmier debutant G. Compartiment Psihiatrie Pediatrică Infirmier
923 Infirmier debutant G. Compartiment Neurologie Pediatrică Infirmier

Perioada de înscriere pentru examen:
Documente din dosarul de înscriere:
-cerere de înscriere (formular tip)
-raportul salariatului debutant (formular tip)
-raportul de evaluare pentru salariatul debutant (formular tip)

Examenul de promovare va avea loc în data de 27 februarie 2024 cu începere de la orele 09.00 și va consta în susținerea unui interviu, față în față, în locația: Sala de ședințe.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se comunică în scris salariatului, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.
Contestațiile față de rezultatele examenului de promovare se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Rezultatele finale se comunică în scris salariatului debutant în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.
Tematica și bibliografia pentru examenul de promovare este afișată pe site-ul Spitalului Județean de Urgență ”dr Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe: www.spitfog.ro. (Bibliografia afișată pentru concurs, corespunzător pentru funcția/specialitate corespunzătoare)

Lásd pdf:

Mehírdetett állások


Hozzáadva 19/07/2024

Hozzáadva 19/07/2024További meghírdetett állások

Couldn't make connection 2.