Programari online Rezultate analize online

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

Anunt post temporar vacant medic specialist confirmat in specialitatea Pediatrie

Anunt post temporar vacant medic specialist confirmat in specialitatea Pediatrie

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (judeţul Covasna)
post de medic, cu normă întreagă, pe durată determinată,
în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.869/2015 cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

  • un post de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie la Secția Pediatrie

Condiții de angajare:

  • contract individual de muncă pe durată determinată, cu normă întreagă.
  • perioada pentru care se face angajarea: mai 2022 – 21 aprilie 2023

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

1 Cerere de înscriere (Formular tip) în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze
2 Documentele care atestă nivelul studiilor (Diplome/Atestate/Certificat de confirmare în specialitate şi gradul profesional – copie xerox
3 Carte de Muncă şi/sau adeverinţă, extras REVISAL, care atestă vechimea în muncă, după caz – copie xerox
4 Certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs – copie xerox
5 Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
6 Cazierul judiciar (în original)
7 Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S. 869/2015 – copie xerox;
8 Asigurare malpraxis în termen de valabilitate – copie xerox
9 Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (eliberat de: medicul de familie) – în original
10 Adeverință care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatoriului Integrat al S.J.U. Sfântu Gheorghe - în original
11 Curriculum vitae model Europass – în original
12 Chitanță de plată a taxei de concurs (150 lei)
13 Asigurare malpraxis în termen de valabilitate – copie xerox
13 Act de identitate în termen de valabilitate – copie xerox

La concurs se pot prezenta medici specialiși confirmați în specialitatea pediatrie.

  • Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria aflată la sediul unității.
  • Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.
  • Înscrierile la concurs se fac la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ - în ziarul Observatorul de Covasna.)
  • Concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
  • Concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.