Programari online Rezultate analize online

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

2 (două) posturi de registrator medical – durată nedeterminată

2 (două) posturi de registrator medical – durată nedeterminată

Serviciul Informatică Evidenţă Statistică Medicală

2 (două) posturi de registrator medical – durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-       studii medii finalizate cu absolvirea bacalaureatului

-       curs operator întroducere, validare şi prelucrare date

-       aptitudine medicală

-       aptitudine psihologică

-       cunoştinţe operare calculator (Microsoft Office, poştă electronică, navigare internet, Windows, etc.)

-       cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-       Probă scrisă

-       Probă practică

§  Nota minimă la toate probele este 7 (şapte) ), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

§ În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

§ Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 01 august - 11 august 2017, zilnic între orele 9,00 - 12,00 unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

Concursul va avea loc în data de 31 august 2017, la sediul instituţiei din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, locaţia SALA DE ŞEDINŢE cu începere de la orele 12,00.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1.     Cerere de înscriere (Formular tip)

2.     Act de identitate – copie xerox

3.     Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox

4.     Carte de Muncă sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţă/-ele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, /– copie xerox ( după caz)

5.     Cazier judiciar – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

6.     Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

7.     Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)

8.     Curriculum vitae tip Europass – în original

9.     Dovada de plată a taxei de concurs.

10.  Dosar plastic  cu şină

MENŢUNE:

     - Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

      -Taxa de concurs: 40 lei-plata se efectuează la casieria instituţiei.

Vezi pdf: Anunt 2 (două) posturi de registrator medical – durată nedeterminată
Couldn't make connection 2.