Programari online Rezultate analize online

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

2 (două) posturi de îngrijitor curăţenie

2 (două) posturi de îngrijitor curăţenie

·      Ambulatoriu integrat

2 (două) posturi – durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE

-       absolvent al şcolii generale

-       aptitudine medicală

-       aptitudine psihologică

-       îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea excitării profesiei

-       are capacitate deplină de exerciţiu

-       nu a fost condamnat

 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

-       Probă scrisă

-       Probă practică

·     Nota minimă la toate probele este 7 (şapte) ), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

§ În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

-     este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 01 august - 11 august 2017 între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

Concursul pentru ocuparea postului va avea loc în data de 29 august 2017, la sediul unităţii din str. Stadionului, nr.1-3, locaţia SALA DE ŞEDINŢE cu începere de la orele 12,00.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE

  1. Cerere de înscriere (Formular tip)
  2. Act de identitate – copie xerox
  3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
  4. Carte de Muncă sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţă/-ele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, /– copie xerox ( după caz)
  5. Cazierul judiciar – în original(eliberat cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)
  6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original(eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)
  7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
  8. Curriculum vitae tip Europass – în original
  9. Dovada de plată a taxei de concurs.
  10. Dosar plastic cu şină

MENŢUNE:

  - Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

  - Taxa de concurs: 25 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

Vezi pdf: Anunt 2 (două) posturi de îngrijitor curăţenie
Couldn't make connection 2.