Programari online Rezultate analize online

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

10(zece) posturi de asistent medical generalist cu studii Postliceale (PL) grad/treaptă profesională: asistent medical (simplu) – normă întreagă

10(zece) posturi de asistent medical generalist cu studii Postliceale (PL) grad/treaptă profesională: asistent medical (simplu) – normă întreagă

 

PUBLICAȚIE DE CONCURS

 

POSTURI TEMPORAR VACANTE DIN UNITATE

10(zece) posturi de asistent medical generalist cu studii Postliceale (PL)

grad/treaptă profesională: asistent medical (simplu) – normă întreagă

 

 

Bloc Operator (Sala Obstetrică Ginecologie)

1 post as.med. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018  - decembrie 2020)

 • Secţia Medicină Internă

1 post as.med. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018  - iunie 2021) nr. poziţie din stat de funcţii 265

 • Secţia Medicină Internă

1 post as.med. - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018  - decembrie 2020) nr. poziţie din stat de funcţii 266

 • Secţia Pneumologie

1 post as.med. - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018  - decembrie 2020)

 • Secţia Neurologie

1 post as.med. - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018 - iunie 2019) nr. poziţie din stat de funcţii 341

 • Secţia Neurologie

1 post as.med. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018 - decembrie 2020) nr. poziţie din stat de funcţii 339

 • Secţia Neonatologie

1 post as.med. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018 - aprilie 2019)

 • Compartiment Dermatovenerologie

1 post as.med. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018 - iunie 2019)

 • Unitate Transfuzie Sanguină

1 post as.med. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018 - decembrie 2020) nr. poziţie din stat de funcţii 640

 • Unitate Transfuzie Sanguină

1 post as.med. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018 - decembrie 2020) nr. poziţie din stat de funcţii 644

 • Compartiment Nefrologie

1 post as.med. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018 - decembrie 2020)

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • studii postliceale (PL)
 • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • are vârsta minim 18 ani împlinită
 • nu a fost condamnat
 • aptitudine medicală
 • aptitudine psihologică
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit
 • nu necesită vechime

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

 • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte) ), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
 • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada  30 iulie – 10 august 2018, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul va avea loc în data de 21 august 2018, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. Cerere de înscriere (Formular tip)
 2. Act de identitate – copie xerox
 3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
 4. Carte de Muncă şi/sau o adeverinţă care atestă vechimea în muncă – copie xerox ( după caz)
 5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)
 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)
 7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
 8. Curriculum vitae tip Europass – în original
 9. Adeverinţă participare la concurs eliberat/ă de OAMGMAMR - în original
 10. Certificat de Membru sau adeverință eliberat/ă de OAMGMAMR – copie xerox *)Candidatul declarat REUSIT are obligaţia de a prezenta certificatul vizat însoţit de poliţa MPX în termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor. În caz contrar se anulează rezultatul concursului.
 11. Dovada de plată a taxei de concurs.
 12. Dosar plastic  cu şină

 

Dispoziții generale:

-prevederile H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, cu modificările și completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014;

-Hotărâre O.A.M.G.M.A.M.R. nr.35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.

MENŢUNE:

      Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

      Taxa de concurs: 40 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

 

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.