Programari online Rezultate analize online

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

1(unu) post muncitor necalificat (manipulare neutralizare deşeuri medicale)

1(unu) post muncitor necalificat (manipulare neutralizare deşeuri medicale)

·     Serviciul Logistică Administrativ

1 post     - durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE

-       Absolvent al şcolii generale

-       Aptitudine medicală

-       Aptitudine psihologică

-       Îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exvăzute de lege în vederea excitării profesiei

-       Are capacitate deplină de exerciţiu

-       Nu a fost condamnat

 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

-       Probă scrisă

-       Probă practică

Conform Hotărârii de Guvern nr. 497/2010, art. 6, probele se susţin în limba română.

În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

·     este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 16 ianuarie - 27 ianuarie 2017 între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

Concursul pentru ocuparea postului va avea loc în data de 13 februarie 2017, la sediul unităţii din str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE

 1. Cerere de înscriere (Formular tip)
 2. Act de identitate – copie xerox
 3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie legalizată
 4. Carte de Muncă sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţă/-ele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, /– copie xerox ( după caz)
 5. Cazierul judiciar – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)
 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)
 7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
 8. Copia fişei de evaluarea performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă (Formular tip) – în original ( după caz)
 9. Curriculum vitae tip Europass – în original
 10. Dovada de plată a taxei de concurs.
 11. Dosar plastic cu şină

MENŢIUNE:

  - Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

  - Taxa de concurs: 25 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

Vezi pdf: Anunt 1(unu) post muncitor necalificat (manipulare neutralizare deşeuri medicale)
Couldn't make connection 2.