Programari online Rezultate analize online

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

1(unu) post de consilier juridic II/studii superioare

1(unu) post de consilier juridic II/studii superioare

·      Oficiul Juridic

1 post          - durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-        studii superioare

-        diplomă de licenţă în specialitate

-        îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei

-        nu a fost condamnat

-        aptitudine medicală

-        aptitudine psihologică

-        cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

§ În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

§ Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 16 ianuarie – 27 ianuarie 2017, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul va avea loc în data de 30 ianuarie 2017, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str.Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 11.00.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1.  Cerere de înscriere (Formular tip)

2.  Act de identitate – copie xerox

3.  Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie legalizată

4.  Carte de Muncă şi/adeverinţă /extras REVISAL documente care atestă vechimea în muncă – copie xerox ( după caz)

5.  Cazier judiciar – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

6.  Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

7.  Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)

8.  Copia fişei de evaluarea performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă (Formular tip) – în original ( după caz)

9.  Curriculum vitae tip Europass – în original

10.   Dovada de plată a taxei de concurs.

11.   Dosar plastic cu şină

 

MENŢUNE:

      Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

      Taxa de concurs: 40 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

Vezi pdf: Anunt 1(unu) post de consilier juridic II_studii superioare
Couldn't make connection 2.