Programari online Rezultate analize online

Rezultatul concurs medic chirurgie vasculara

Rezultatul concurs medic chirurgie vasculara

REZULTATUL CONCURSULUI/EXAMENULUI ORGANIZAT în data de 27 ianuarie 2017 pentru ocuparea postului vacantde medic din cadul Spitalului Județean de Urgență “dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, publicate în săptămânalul “Viața Medicală“nr. 48 din 25noiembrie 2016

CATALOG DEFINITIV ȘI CLASAMENTUL PE POSTURI

Nr. Crt. Numele și Prenumele Notele obținute MEDIA OBSERVAȚII
    Proba scrisă Proba practică Analiza și evaluarea activității profesionale și științifice    
1. Dr. PÉTER ÁGNES-ORSOLYA 91,60 90,00 39,23 220,83 DECLARAT PROMOVAT

 

După comunicarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în scris, în termen de două zile lucrătoare la sediul unităţii.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se comunică tot în scris de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de două zile lucrătoare de la depunerea acestora.

  • Data limită de depunere a contestațiilor: data de 31 ianuarie 2017, orele 13,00. 
  • Locul de depunere a contestațiilor: Secretariatul unității (la parterul clădirii centrale) 

REZULTATELE CONCURS MEDIC CHIRURGIE VASCULARA

Couldn't make connection 2.