Programari online Rezultate analize online

Rezultatele selecției de dosare pentru posturile vacante de medic

Rezultatele selecției de dosare pentru posturile vacante de medic

Rezultatele selecției de dosare pentru posturile vacante de medic

din cadul Spitalului Județean de Urgență “dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe,

publicate în săptămânalul Viața Medicală“ nr. 40 din 06 octombrie 2017           

  • Tabel privind selecția dosarelor candidaților înscriși pentru postul de MEDIC SPECIALIST confirmat în specialitatea  Obstetrică Ginecologie la Secția Obstetrică Ginecologie, cu atestat de studii complementare în Gineco-Oncologie:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Rezultatul

selecţiei  dosarelor

Observaţii

1.

Dr.TOMA Áron

ADMIS

NU

 
  • Tabel privind selecția dosarelor candidaților înscriși pentru postul de MEDIC SPECIALIST confirmat în specialitatea Chirurgie Generală la Secția Chirurgie generală, cu atestat de studii complementare în Ultrasonografie Generală:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Rezultatul

selecţiei  dosarelor

Observaţii

1.

Dr.NAGY Szabolcs

ADMIS

NU

 
  • Tabel privind selecția dosarelor candidaților înscriși pentru postul de MEDIC REZIDENT AFLAT ÎN ULTIMUL AN DE PREGĂTIRE  confirmat în specialitatea reumatologie la Compartimentul Reumatologie:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Rezultatul

selecţiei  dosarelor

Observaţii

1.

Dr.PÉTER Ágnes - Eszter

ADMIS

NU

 
  •  un post de medic Rezident aflat în ultimul an de pregătire confirmat în specialitatea Boli Infecțioase la Secția Boli Infecțioase copii – FĂRĂ CANDIDAT

-Pentru dosarele incomplete se stabileşte un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor, respectiv data limită 27 octombrie 2017, orele 13,00, la S.R.U.N.O.S.

-Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare din momentul afişării, conducătorului unităţii care are obligaţia de a le soluţiona în termen de 2 zile lucrătoare de la depunere.

  • Locul de depunere a contestațiilor:  Secretariatul unității
  • Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea anunţului.

 

Couldn't make connection 2.