Programari online Rezultate analize online

REZULTAT SOLUŢIONARE CONTESTAŢIE

REZULTAT SOLUŢIONARE CONTESTAŢIE

Rezultatul contestaţiei formulate fată de rezultatul probei practice din data de 13 aprilie 2017 la concursul de recrutare organizat în data de 10 aprilie 2017 (proba practică) în vederea ocupării postului de referent I (achiziţii publice) la Serviciul Logistică Administrativ, Spitalul Judeţean de Urgenţă „dr.Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe.

Soluţia dată de către comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită în baza deciziei nr.213/2017:

Nr

Crt

Nr.

 contestaţie

Nume

Prenume

Serviciul

Funcţia publica

Rezultatul contestaţiei

Observatii

1.

5333/

13.04.2017

ANDRONIC

Claudia Gabriela

Serviciul Logistică Administrativ

Referent I (achiziţii publice)

RESPINSĂ

Hotărâre de Guvern nr.497 din 2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar

 

Afişat astăzi, 13.04.2017, ora 17.50, la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (Avizier - Serviciul R.U.N.O.S. şi site-ul spitalului www.spitfog.ro).

Couldn't make connection 2.