Programari online Rezultate analize online

COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA

26 Februarie 2021

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR FOGOLYÁN KRISTÓF” DIN SFÂNTU GHEORGHE, anunță începerea proiectului cu titlul “Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe”

La 01.02.2021, Spitalul Județean De Urgență ”Dr Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de Finanțare pentru implementarea proiectului “ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe”, cod MySmis 138197, în baza unui contract de finanţare încheiat cu MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare . Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 pentru Spitalul Județean de Urgență ”Dr Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, prin dotarea corespunzătoare cu materiale și echipamente de protecție medicale, precum și cu echipamente și aparatură medicală , necesare pentru asigurarea răspunsului în timp uitil și eficient al spitalului la criza sanitară COVID-19. Rezultatele așteptate constau în principal în achiziționarea de echipamente și materialele de protecție și echipamente medicale. Susa de finanțare este Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Valoarea totală a proiectului este de 13.814.450,48 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 13.814.450,48 lei din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 13.814.450,48 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 0 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este de 0 lei, iar valoarea neeligibilă este de 0 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 23 de luni, de la 01.02.2020 până la 31.12.2021.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de Contact: Róbert András-Nagy, Manager, Tel: 0722234028, Email: secretariat@administrativ.spitfogro

Couldn't make connection 2.