Post de şofer II cu 0.5 normă la Serviciul Logistică Administrativ

Post de şofer II cu 0.5 normă la Serviciul Logistică Administrativ

·    Serviciul Logistică Administrativ

0,5 normă     - durată determinată

CONDIŢII DE PARTICIPARE

-       Absolvent cu studii medii finalizate cu absolvirea bacalaureatului

-       Vechime în meserie (şofer) minim 3 (trei) ani

-       Permis de conducere şofer profesionist valabil pentru autovehicule cat.B,C,E.

-       Îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei

-       Are vârsta minimă 18 ani împliniţi

-       Nu a fost condamnat

-       Aptitudine medicală

-       Aptitudine psihologică

-       Are capacitate deplină de exerciţiu

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

-       Probă scrisă

-       Probă practică

-Nota minimă la toate probele este 7,(şapte) astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă

-Conform Hotărârii de Guvern nr. 497/2010, art. 6, probele se susţin în limba română.

-În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 20 martie – 31 martie 2017 între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

Concursul va avea loc în data de 14 aprilie 2017, la sediul unităţii din str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf: Anunt Post de şofer II cu 0,5 normă la Serviciul Logistică Administrativ
Couldn't make connection 2.