Organigramă

Membrii comitetului directoral:

  • András-Nagy Róbert - manager
  • Roșu Mátyás - director medical
  • Ec. Fülöp Árpád - director financiar contabil
  • Molnár Enikő - director de ingrijiri

Organigrama Spitalului Județean de Urgențe "Dr. Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe

Centralizator privind structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe

Statul de functii al Spitalului Judetean de Urgente "Dr. Fogolyan Kristof" Sfantu Gheorghe

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 53/2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr1852012
ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ
Couldn't make connection 2.