ANUNT angajare perioada determinata norma intreaga post de medic, farmacist, chimist 30 aprilie 2020

ANUNT angajare perioada determinata norma intreaga post de medic, farmacist, chimist 30 aprilie 2020

Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe cu sediul din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna, face angajări pe perioadă determinată, cu normă întreagă, în temeiul art.16.cap III „Domeniul sănătăţii” din „Decretul privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României” şi a ordinului Ordinului ministrului apărării naţionale nr.MS 52/18.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri de aplicare la nivelel Ministerului Apărării Naţionale a prevederilor decretului Preşedintelui României nr.195/16.03.2020,  pe următoarele posturi:

 • 1 post de medic specialist confirmat în specialitatea neonatologie
 • 1 post de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de laborator
 • 1 post de farmacist cu drept de liberă practică
 • 1 post chimist (medical) principal

Candidații admiși vor fi distribuiți pe locuri de muncă în cadrul spitalului, în funcție de nevoi.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. Cerere de înscriere (Formular tip) - Anexa 1
 2. Carte de Muncă şi/sau adeverinţă, raport salariat, care atestă vechimea în muncă, după caz – copie xerox
 3. Certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs – copie xerox
 4. În cazul medicilor - Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1)  lit.d) sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 5. În cazul medicilor - Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S. 869/2015 – copie xerox;
 6. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 7. Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (eliberat de medicul de familie cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 8. Curriculum vitae tip Europass – copie
 9. Copia actului de identitate în termen de valabilitate

            Documentele din dosarul de angajare se transmit în format electronic, pe adresa secretariat@administrativ.spitfog.ro sau se depun la Secretariat - sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna, în termen de 5 zile calendaristice de la publicare, respectiv în perioada  04.05.-08.05.2020,  urmând ca cei selecţionaţi să prezinte documentele în original pentru conformitate la angajare.

Dosarele se depun între orele 11,00-12,00.

Calendarul desfăşurării procedurii de angajare:

Nr. Crt Activitatea Perioada/Intervalul de ore
1 Depunerea dosarelor de angajare 04.05.2020 - 08.05.2020 (Intervalul orar 09:00 - 12:00
2 Verifiarea dosarelor de angajare depuse de canditați 11.05.2020
3 Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor de angajare 11.05.2020

Candidații declarați ADMIS” vor fi anunțați prin telefon pentru a se prezenta la sediul unității în vederea semnării documentelor neceare pentru angajare.

Prezentul anunţ a fost postat pe pagina de internet al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (wwwspitfog.ro), în data de 30.04.2020.

Vezi pdf: ANUNT angajare perioada determinata norma intreaga post de medic, farmacist, chimist 30 aprilie 2020
Couldn't make connection 2.