ANUNȚ SUSPENDARE PROCEDURĂ DE ORGANIZARE/DESFĂȘURARE CONCURS

ANUNȚ SUSPENDARE PROCEDURĂ DE ORGANIZARE/DESFĂȘURARE CONCURS

Vă aducem la cunoștință suspendarea din motive obiective a următoarelor concursuri programate pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, după cum urmează:
 
1.) 24 Martie 2020 (proba scrisă) și 30 Martie 2020 (proba practică) orele 9,00, concurs pentru ocuparea: 1 post - asistent social cu studii superioare de scurtă durată (S.S.D.) la Unitatea de Primire Urgenţe/S.M.U.R.D.
 
2.) 23 Martie 2020 (proba scrisă) și 27 Martie 2020 (proba practică)  orele 9,00, concurs pentru ocuparea: 1 post de muncitor necalificat, durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Spălătorie:
 
3.) 23 Martie 2020 (proba scrisă) și 27 Martie 2020 (proba practică)  orele 13,00, concurs pentru ocuparea: 1 post de muncitor calificat în meseria bucătar, durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul Logistică Administrativ-Bucătărie:
 
Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură se suspendă, se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă intenția de a participa la concursul reprogramat.  
Couldn't make connection 2.