7(şapte) posturi de asistent medical generalist grad/treaptă profesională: asistent simplu PL

7(şapte) posturi de asistent medical generalist grad/treaptă profesională: asistent simplu PL

•    Compartiment O.R.L. 1 post as.med.gen.simplu - durată determinată (durata maximă de angajare până la data de septembrie 2016)
•    Secţia Boli Infecţioase Adulţi 1 post as.med.gen.simplu - durată determinată (durata maximă de angajare până la data de decembrie 2017)
•    Compartiment Oftalmologie 1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durata maximă de angajare până la data de iulie 2017)
•    Secţia Medicină Internă 1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durata 
maximă de angajare până la data de august 2017)
•    Bloc Operator 1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durata 
maximă de angajare până la data de octombrie 2017)
•    Secţia Neurologie 1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durata 
maximă de angajare până la data de decembrie 2017)
•    Ambulator Integrat-Cab.Medicină Internă 1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durata 
maximă de angajare până la data de octombrie 2017)

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
-    studii postliceale 
-    îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
-    nu a fost condamnat
-    aptitudine medicală
-    aptitudine psihologică 
-    cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:
-     Probă scrisă 
-     Probă practică
•    Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română. 
•    În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.
•    Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:
-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.
-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 14 martie –25 martie 2016, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.
-Concursul va avea loc în data de 04 aprilie 2016, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf: Anunt 7(şapte) posturi de asistent medical generalist grad_treaptă profesională
Couldn't make connection 2.