5(cinci) posturi de îngrijitor curăţenie

5(cinci) posturi de îngrijitor curăţenie

 • Secţia Medicină Internă

2 posturi     - durată nedeterminată

 • Secţia Pneumologie

1 post           - durată nedeterminată

 • Secţia Psihiatrie

1 post           - durată nedeterminată

 • Bloc Operator

1 post .....    - durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE
 • absolvent al şcolii generale
 • îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • are vârsta minimă 18 ani înpliniţi
 • nu a fost condamnat
 • aptitudine medicală
 • aptitudine psihologică

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

 • Probă scrisă
 • Probă practică

Conform Hotărârii de Guvern nr. 497/2010, art. 6, probele se susţin în limba română.

În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 04 ianuarie – 15 ianuarie 2016 între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

Concursul pentru ocuparea posturilor va avea loc în data de 25 ianuarie 2015, la sediul unităţii din str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf: Anunt 5(cinci) posturi de îngrijitor curăţenie
Couldn't make connection 2.