3(trei) posturi de asistent medical de pediatrie grad/treaptă profesională: asistent simplu PL

3(trei) posturi de asistent medical de pediatrie grad/treaptă profesională: asistent simplu PL

  • Unitate de Primire Urgenţe-S.M.U.R.D.

3 posturi           - durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
  • studii postliceale  (PL)
  • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
  • nu a fost condamnat
  • aptitudine medicală
  • aptitudine psihologică
  • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

  • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
  • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.
  • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 25 aprilie – 06 mai 2016, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul va avea loc în data de 18 mai 2016, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, cu începere de la orele 12,00

Vezi pdf: Anunt 3(trei) posturi de asistent medical de pediatrie grad_treaptă profesională
Couldn't make connection 2.