2 (două) posturi de îngrijitor curăţenie - Posturi temporar vacante

2 (două) posturi de îngrijitor curăţenie - Posturi temporar vacante

·      Bloc Operator

1 post îngrijitor curăţenie – durată determinată (durată maximă de angajare până decembrie 2017)

·      Bloc Operator

1 post îngrijitor curăţenie – durată determinată (durată maximă de angajare până decembrie 2018)

CONDIŢII DE PARTICIPARE

-       absolvent al şcolii generale

-       aptitudine medicală

-       aptitudine psihologică

-       îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea excitării profesiei

-       are capacitate deplină de exerciţiu

-       Are vârsta minim 18 ani împlinită

-       nu a fost condamnat

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

-       Probă scrisă

-       Probă practică

·     Nota minimă la toate probele este 7 (şapte) ), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

§ În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

-     este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 30 mai - 09 iunie 2017 între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

Concursul pentru ocuparea postului va avea loc în data de 26 iulie 2017, la sediul unităţii din str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf: Anunt 2 (două) posturi de îngrijitor curăţenie
Couldn't make connection 2.