2(două) posturi de îngrijitor curăţenie

2(două) posturi de îngrijitor curăţenie

  • Secţia Boli Infecţioase Copii

1 post     - durată nedeterminată

  • Bloc Operator

1 post     - durată nedeterminată

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

  • absolvent al şcolii generale
  • îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
  • are vârsta minimă 18 ani înpliniţi
  • nu a fost condamnat
  • aptitudine medicală
  • aptitudine psihologică

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

  • Probă scrisă
  • Interviu

Conform Hotărârii de Guvern nr. 497/2010, art. 6, probele se susţin în limba română.

În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 10 august - 21 august 2015 între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

Concursul pentru ocuparea posturilor va avea loc în data de 04 septembrie 2015, la sediul unităţii din str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf: Anunt ingrijitor curatenie
Couldn't make connection 2.