2(două) posturi de îngrijitor curăţenie

2(două) posturi de îngrijitor curăţenie

·      Compartiment Neurologie Pediatrică

1 post     - durată nedeterminată

·      Ambulatoriu Integrat

1 post     - durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE

-        absolvent al şcolii generale

-        aptitudine medicală

-        aptitudine psihologică

-        îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea excitării profesiei

-        are capacitate deplină de exerciţiu

-        nu a fost condamnat

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

-        Probă scrisă

-        Probă practică

Conform Hotărârii de Guvern nr. 497/2010, art. 6, probele se susţin în limba română.

În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

-       este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 07 noiembrie -  18 noiembrie 2016 între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

Concursul pentru ocuparea postului va avea loc în data de 28 noiembrie 2016, la sediul unităţii din str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf: Anunt 2(două) posturi de îngrijitor curăţenie
Couldn't make connection 2.