2(două) posturi de îngrijitor curăţenie

2(două) posturi de îngrijitor curăţenie

  • Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală

                 1 post     - durată nedeterminată

  • Compartiment Dermatovenerologie                              

                 1 post     - durată nedeterminată

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

  • absolvent al şcolii generale
  • îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
  • are vârsta minimă 18 ani înpliniţi
  • nu a fost condamnat
  • aptitudine medicală
  • aptitudine psihologică

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

  • Probă scrisă
  • Interviu

-Conform Hotărârii de Guvern nr. 497/2010, art. 6, probele se susţin în limba română.

-În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

-Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 27 iulie - 07 august 2015 între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

Concursul va avea loc în data de 18 august 2015, la sediul unităţii din str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf: Anunt post ingrijitor
Couldn't make connection 2.