2(două) posturi de asistent medical cu studii superioare - Posturi vacante temporare

2(două) posturi de asistent medical cu studii superioare - Posturi vacante temporare

· Ambulatoriu Integrat

1 post as.med.cu studii superioare - durată determinată (durată maximă de angajare până iulie 2018)

· Secţia Boli Infecţioase Copii

1 post as.med.cu studii superioare - durată determinată (durată maximă de angajare până decembrie 2018)

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-       studii superioare

-       specializare> generalist sau pediatrie

-       îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei

-       nu a fost condamnat

-       aptitudine medicală

-       aptitudine psihologică

-       cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

·     Nota minimă la toate probele este 7 (şapte) ), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

§ În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 27 aprilie –  07 aprilie 2017, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul va avea loc în data de 04 mai 2017, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf: Anunt 2(două) posturi de asistent medical cu studii superioare - Posturi vacante temporare
Couldn't make connection 2.