17(şaptesprezece) posturi de asistent medical treaptă profesională: asistent simplu cu studii postliceale

17(şaptesprezece) posturi de asistent medical treaptă profesională: asistent simplu cu studii postliceale

 1. SPECIALIZARE MEDICINĂ GENERALĂ:
 • A.1) Compartimentul Oncologie Medicală

1 post           - durată nedeterminată

 • A.2) Secţia Neurologie

1 post           - durată nedeterminată

 • A.3) Compartiment Hematologie

2 posturi      - durată nedeterminată

 • A.4) Ambulatoriu Integrat-Cabinet Pneumologie

1 post            - durată nedeterminată

 • A.5) Ambulatoriu Integrat-Cabinet Oftalmologie

1 post           - durată nedeterminată

 • A.6) Stația de Sterilizare

1 post           - durată nedeterminată

 1. SPECIALIZARE MEDICINĂ GENERALĂ SAU/ȘI PEDIATRIE
 • B.1) Compartiment Neurologie Pediatrică

3 posturi      - durată nedeterminată

 • B.2) Secţia Neonatologie

2 posturi      - durată nedeterminată

 • B.3) Unitatea de Primire Urgenţe/S.M.U.R.D.

3 posturi      - durată nedeterminată

 1. SPECIALIZARE BALNEO - FIZIOTERAPIE

 

 • C.1) Ambulatoriu Integrat-Cab.Rec.Med.Fiz.şi balneologie

1 post           - durată nedeterminată

       D.)SPECIALIZARE MEDICINĂ GENERALĂ SAU/ȘI OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

 • D.1) Secţia Obstetrică Ginecologie

1 post           - durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • studii postliceale (PL)
 • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • nu a fost condamnat
 • aptitudine medicală
 • aptitudine psihologică
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
 • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.
 • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 3 – 14 octombrie 2016, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul va avea loc în data de 25 octombrie 2016, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf: Anunt 17(şaptesprezece) posturi de asistent medical treaptă profesională- asistent simplu cu studii postliceale
Couldn't make connection 2.