1(unu) post muncitor necalificat (ajutor în bucătărie)

1(unu) post muncitor necalificat (ajutor în bucătărie)

  • Serviciul Logistică Administrativ -Bloc Alimentar

                 1 post     - durată nedeterminată

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE
  • absolvent al şcolii generale
  • îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
  • are vârsta minimă 18 ani înpliniţi
  • nu a fost condamnat
  • aptitudine medicală
  • aptitudine psihologică
  • are capacitate deplină de exerciţiu

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

  • Probă scrisă
  • Probă practică

-Conform Hotărârii de Guvern nr. 497/2010, art. 6, probele se susţin în limba română.

-În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

-Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 04 ianuarie – 15 ianuarie 2016 între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

Concursul va avea loc în data de 25 ianuarie 2016, la sediul unităţii din str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf: Anunț muncitor necalificat - ajutor în bucătărie
Couldn't make connection 2.