1(unu) post muncitor calificat în meseria electrician la Serviciul Tehnic

1(unu) post muncitor calificat în meseria electrician la Serviciul Tehnic

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 •  Absolvent al învățământului liceal, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau școală Profesională
 •  Atestat profesional sau curs de calificare în meserie –(cerință minimă categoria de calificare II.)
 •  Vechime în meserie minim 3(trei) ani
 •  Cerință minimă categoria de calificare  II.
 •  Îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 •  Are capacitate deplină de exerciţiu
 •  Nu a fost condamnat
 •  Aptitudine medicală
 •  Aptitudine psihologică

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

 • Probă scrisă 
 • Interviu 
  • Conform prevederilor art.6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română. 
  • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.
  • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 18-29 mai 2015, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul pentru ocuparea postului va avea loc în data de 19 iunie 2015, la sediul unităţii din str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf: Descriere detaliata anunt post muncitor calificat
Couldn't make connection 2.