1 (unu) post LIFTIER la Serviciul Logistică Administrativ - durată nedeterminată

1 (unu) post LIFTIER la Serviciul Logistică Administrativ - durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

  • Absolvent al şcolii generale
  • Aptitudine medicală
  • Aptitudine psihologică
  • Autorizație ISCIR valabilă
  • Îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
  • Are capacitate deplină de exerciţiu
  • Nu a fost condamnat

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

  • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
  • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.
  • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.SD.C.în perioada 06 iulie – 17 iulie 2015, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul va avea loc în data de 30 iulie 2015, la sediul instituţiei din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf: Anunt liftier
Couldn't make connection 2.