1 (unu) post economist la Serviciul Financiar Contabil - durată nedeterminată

1 (unu) post economist la Serviciul Financiar Contabil - durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • Absolvent al învățământului superior de specialitate, absolvită cu diplomă de licență
 • Cunoștințe minime operare calculator (Microsoft office, poștă electronică, navigare internet,Windows)
 • Aptitudine medicală
 • Aptitudine psihologică
 • Vechime în meserie (economist) minim 1 (unu) an
 • Îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • Are capacitate deplină de exerciţiu
 • Nu a fost condamnat

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă interviu

 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
 • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.
 • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.SD.C.în perioada 06 iulie – 17 iulie 2015, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul va avea loc în data de 03 august 2015, la sediul instituţiei din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, cu începere de la orele 13,00.

Vezi pdf: Anunt post economist
Couldn't make connection 2.