1 (unu) post de referent de specialitate S.S.M. cu studii superioare (lungă durată)

1 (unu) post de referent de specialitate S.S.M. cu studii superioare (lungă durată)

·      Compartiment Securitate şi Sănătate în Muncă

1 post        - durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-       Studii superioare (lungă durată - tehnice sau juridice)

-       Dovada efectuării unor cursuri, specializări în domeniu s.s.m., dovedit prin atestat ( cu o durată de cel puţin 180 de ore)

-       Vechime în specialitate: minim 6 (şase) luni

-       Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu.

-       Îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei

-       Are vârsta minim 18 ani împlinită

-       Aptitudine medicală

-       Aptitudine psihologică

-       Are capacitate deplină de exerciţiu

-       Nu a fost condamnat

-       Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

§ Nota minimă la toate probele este 7 (şapte), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

§ În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.SD.C.în perioada 30 mai – 14 iunie 2017, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul pentru postul de referent de specialitate S.S.M. cu studii superioare va avea loc în data de 27 iulie 2017, la sediul instituţiei din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1 - 3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf: Anunt 1 (unu) post de referent de specialitate SSM cu studii superioare (lungă durată)
Couldn't make connection 2.