1(unu) post de consilier juridic/studii superioare

1(unu) post de consilier juridic/studii superioare

·      Oficiul Juridic

1 post          - durată nedeterminată

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-        studii superioare

-        diplomă de licenţă în specialitate

-        îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei

-        nu a fost condamnat

-        aptitudine medicală

-        aptitudine psihologică

-        cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

§ În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

§ Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 07 noiembrie – 18 noiembrie 2016, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul va avea loc în data de 25 noiembrie 2016, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str.Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12.00.

-Data de concurs va fi comunicată la o dată ulterioară.

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.