1 (unu) post de casier I.

1 (unu) post de casier I.

·      Serviciul Financiar Contabil

1 post        - durată nedeterminată

 
CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-       Studii medii-finalizat cu diplomă de bacalaureat

-       Vechime în în muncă minim 5 (cinci) ani

-       Experienţă în activitatea de încasări şi plăţi, constituie un avantaj

-       Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu, atestate cu diplomă de formare profesională sau echivalent

-       Prezintă avantaj, dovada efectuării unor cursuri, specializări în domeniu, dovedit prin atestat

-       Îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei

-       Are vârsta minim 18 ani înplinită

-       Aptitudine medicală

-       Aptitudine psihologică

-       Are capacitate deplină de exerciţiu

-       Abilităţi de comunicare

-       Responsabilitatea gestiunii bunurilor încredinţate

-       Nu a fost condamnat

-       Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

§ Nota minimă la toate probele este 7 (şapte), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

§ În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.SD.C.în perioada 20 martie – 31 martie 2017, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul pentru postul de casier I. va avea loc în data de 19 aprilie 2017, la sediul instituţiei din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1 - 3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf: Anunt 1 (unu) post de casier I
Couldn't make connection 2.