1(unu) post de asistent medical medical simplu cu studii superioare (S de lungă durată) - Poste temporar vacant

1(unu) post de asistent medical medical simplu cu studii superioare (S de lungă durată) - Poste temporar vacant

· Ambulatoriu Integrat

1 post as.med. cu studii superioare - durată determinată (durată maximă de angajare până februarie 2018)

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-       studii superioare (S de lungă durată)

-       treaptă profesională asistent simplu

-       specializare generalist

-       îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei

-       Are vârsta minim 18 ani împlinită

-       nu a fost condamnat

-       aptitudine medicală

-       aptitudine psihologică

-       cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

·     Nota minimă la toate probele este 7 (şapte) ), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

§ În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 30 mai –  09 iunie 2017, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul va avea loc în data de 18 iulie 2017, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf: Anunt 1(unu) post de asistent medical medical simplu cu studii superioare (S de lungă durată)
Couldn't make connection 2.