1 (unu) post Catru Tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor la Compartiment P.S.I.-durată nedeterminată

1 (unu) post Catru Tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor la Compartiment P.S.I.-durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • studii medii finalizate cu absolvirea bacalaureatului
 • curs de Cadru Tehnic P.S.I.
 • cunoştinţe minime în utilizarea calculatorului (Microsoft Office, poştă electronică, navigare internet, Windows, Power Point etc.)
 • Aptitudine medicală
 • Aptitudine psihologică
 • Îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • Are capacitate deplină de exerciţiu
 • Nu a fost condamnat

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică (inclusiv lucru la calculator)

 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
 • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.
 • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.SD.C.în perioada 21 iunie – 04 iulie 2016, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul pentru postul de instalator sanitar va avea loc în data de 02 august 2016, la sediul instituţiei din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.