1(unu) post arhivar/arhivist la Serviciul Logistică Administrativ – durată nedeterminată

1(unu) post arhivar/arhivist la Serviciul Logistică Administrativ – durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 • Absolvent cu studii medii finalizate cu absolvirea bacalaureatului
 • Curs de calificare arhivar/arhivist
 • Vechime în meserie (arhivar/arhivist) minim 6 (şase) luni
 • Îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • Are vârsta minimă 18 ani înpliniţi
 • Nu a fost condamnat
 • Aptitudine medicală
 • Aptitudine psihologică
 • Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit
 • Are capacitate deplină de exerciţiu

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

 • Probă scrisă
 • Probă practică

-Conform Hotărârii de Guvern nr. 497/2010, art. 6, probele se susţin în limba română.

-În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

-Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 25 aprilie – 06 mai 2016 între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

Concursul va avea loc în data de 20 mai 2016, la sediul unităţii din str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

Vezi pdf: Anunt 1(unu) post arhivar_arhivist la Serviciul Logistică Administrativ – durată nedeterminată
Couldn't make connection 2.