Rezultatul concursului organizat în data de 30 august 2017 - medic specialist sectia de Pediatrie

Rezultatul concursului organizat în data de 30 august 2017 - medic specialist sectia de Pediatrie

CATALOG DEFINITIV

ȘI CLASAMENTUL PE POSTURI

  • Notele obținute de candidat la examenul de ocupare a postului de medic specialist în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

PUNCTAJUL obținut

TOTAL PUNCTAJ

OBSERVAȚII

Proba scrisă

Proba clinică/

practică

Analiza și evaluarea activității profesionale și științifice

1.

Dr. FODOR FRUZSINA-KATALIN

97,00

100,00

29,75

226,75

DECLARAT PROMOVAT

 

După comunicarea rezultatelor, candidatul nemulţumit poate face contestaţie, în scris, în termen de două zile lucrătoare la sediul unităţii.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se comunică tot în scris de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de două zile lucrătoare de la depunerea acestora.

  • Data limită de depunere a contestațiilor: data de 01 septembrie 2017, orele 13,00.
  • Locul de depunere a contestațiilor:  Secretariatul unității (la parterul clădirii centrale)
Couldn't make connection 2.