Rezultatul concurs medic ortoped

REZULTATUL CONCURSULUI/EXAMENULUI ORGANIZAT în data de 17 februarie 2017 pentru ocuparea postului vacant de medic din cadul Spitalului Județean de Urgență “dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, publicate în săptămânalul “Viața Medicală“ nr. 48 din 25 noiembrie 2016

CATALOG DEFINITIV ȘI CLASAMENTUL PE POSTURI

Nr. Crt. Numele și Prenumele Notele obținute MEDIA OBSERVAȚII
    Proba scrisă Proba practică Analiza și evaluarea activității profesionale și științifice    
1. Dr. ZSIGÓ NORBERT-LÁSZLÓ 90,33 93,33 29,10 212,76 DECLARAT PROMOVAT

 

După comunicarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în scris, în termen de două zile lucrătoare la sediul unităţii.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se comunică tot în scris de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de două zile lucrătoare de la depunerea acestora.

  • Data limită de depunere a contestațiilor: data de 21 februarie 2017, orele 13,00. 
  • Locul de depunere a contestațiilor: Secretariatul unității (la parterul clădirii centrale) 
Couldn't make connection 2.